הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפומוסכים לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפופחחות וצבע לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפותקלה ברכב לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפובדיקת חורף לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפובדיקת קיץ לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפובדיקת רכב לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת שמן לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהכנה לטסט לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפושטיפת רכב לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפושעת עבודה לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפומצבר עד הבית לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוכיוון פרונט לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוחילוץ לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפוניידת שירות לרובר סדרה 600 בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)