הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לפורד קוגר בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לפורד קוגר בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לפורד קוגר בתל אביב-יפומוסכים לפורד קוגר בתל אביב-יפופחחות וצבע לפורד קוגר בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לפורד קוגר בתל אביב-יפותקלה ברכב לפורד קוגר בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לפורד קוגר בתל אביב-יפובדיקת חורף לפורד קוגר בתל אביב-יפובדיקת קיץ לפורד קוגר בתל אביב-יפובדיקת רכב לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת שמן לפורד קוגר בתל אביב-יפוהכנה לטסט לפורד קוגר בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לפורד קוגר בתל אביב-יפושטיפת רכב לפורד קוגר בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לפורד קוגר בתל אביב-יפושעת עבודה לפורד קוגר בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לפורד קוגר בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לפורד קוגר בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לפורד קוגר בתל אביב-יפומצבר עד הבית לפורד קוגר בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לפורד קוגר בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לפורד קוגר בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לפורד קוגר בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לפורד קוגר בתל אביב-יפוכיוון פרונט לפורד קוגר בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לפורד קוגר בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לפורד קוגר בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לפורד קוגר בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לפורד קוגר בתל אביב-יפוחילוץ לפורד קוגר בתל אביב-יפוניידת שירות לפורד קוגר בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)