הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לסקודה ראפיד בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לסקודה ראפיד בתל אביב-יפומוסכים לסקודה ראפיד בתל אביב-יפופחחות וצבע לסקודה ראפיד בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לסקודה ראפיד בתל אביב-יפותקלה ברכב לסקודה ראפיד בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לסקודה ראפיד בתל אביב-יפובדיקת חורף לסקודה ראפיד בתל אביב-יפובדיקת קיץ לסקודה ראפיד בתל אביב-יפובדיקת רכב לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת שמן לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהכנה לטסט לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לסקודה ראפיד בתל אביב-יפושטיפת רכב לסקודה ראפיד בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לסקודה ראפיד בתל אביב-יפושעת עבודה לסקודה ראפיד בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לסקודה ראפיד בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לסקודה ראפיד בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לסקודה ראפיד בתל אביב-יפומצבר עד הבית לסקודה ראפיד בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לסקודה ראפיד בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוכיוון פרונט לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לסקודה ראפיד בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לסקודה ראפיד בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לסקודה ראפיד בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוחילוץ לסקודה ראפיד בתל אביב-יפוניידת שירות לסקודה ראפיד בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)