הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לסיטרואן C6 בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לסיטרואן C6 בתל אביב-יפומוסכים לסיטרואן C6 בתל אביב-יפופחחות וצבע לסיטרואן C6 בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לסיטרואן C6 בתל אביב-יפותקלה ברכב לסיטרואן C6 בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לסיטרואן C6 בתל אביב-יפובדיקת חורף לסיטרואן C6 בתל אביב-יפובדיקת קיץ לסיטרואן C6 בתל אביב-יפובדיקת רכב לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת שמן לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהכנה לטסט לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לסיטרואן C6 בתל אביב-יפושטיפת רכב לסיטרואן C6 בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לסיטרואן C6 בתל אביב-יפושעת עבודה לסיטרואן C6 בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לסיטרואן C6 בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לסיטרואן C6 בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לסיטרואן C6 בתל אביב-יפומצבר עד הבית לסיטרואן C6 בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לסיטרואן C6 בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוכיוון פרונט לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לסיטרואן C6 בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לסיטרואן C6 בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לסיטרואן C6 בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוחילוץ לסיטרואן C6 בתל אביב-יפוניידת שירות לסיטרואן C6 בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)