הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לסיטרואן C4 בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לסיטרואן C4 בתל אביב-יפומוסכים לסיטרואן C4 בתל אביב-יפופחחות וצבע לסיטרואן C4 בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לסיטרואן C4 בתל אביב-יפותקלה ברכב לסיטרואן C4 בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לסיטרואן C4 בתל אביב-יפובדיקת חורף לסיטרואן C4 בתל אביב-יפובדיקת קיץ לסיטרואן C4 בתל אביב-יפובדיקת רכב לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת שמן לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהכנה לטסט לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לסיטרואן C4 בתל אביב-יפושטיפת רכב לסיטרואן C4 בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לסיטרואן C4 בתל אביב-יפושעת עבודה לסיטרואן C4 בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לסיטרואן C4 בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לסיטרואן C4 בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לסיטרואן C4 בתל אביב-יפומצבר עד הבית לסיטרואן C4 בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לסיטרואן C4 בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוכיוון פרונט לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לסיטרואן C4 בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לסיטרואן C4 בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לסיטרואן C4 בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוחילוץ לסיטרואן C4 בתל אביב-יפוניידת שירות לסיטרואן C4 בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)