הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפומוסכים לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפופחחות וצבע לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפותקלה ברכב לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפובדיקת חורף לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפובדיקת קיץ לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפובדיקת רכב לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת שמן לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהכנה לטסט לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפושטיפת רכב לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפושעת עבודה לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפומצבר עד הבית לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוכיוון פרונט לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוחילוץ לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפוניידת שירות לסיטרואן קסרה פיקסו בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)