הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפומוסכים לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפופחחות וצבע לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפותקלה ברכב לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפובדיקת חורף לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפובדיקת קיץ לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפובדיקת רכב לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת שמן לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהכנה לטסט לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפושטיפת רכב לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפושעת עבודה לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפומצבר עד הבית לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוכיוון פרונט לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוחילוץ לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפוניידת שירות לסיטרואן ג'אמפי I/II בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)