הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפומוסכים לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפופחחות וצבע לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפותקלה ברכב לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפובדיקת חורף לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפובדיקת קיץ לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפובדיקת רכב לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת שמן לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהכנה לטסט לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפושטיפת רכב לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפושעת עבודה לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפומצבר עד הבית לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוכיוון פרונט לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוחילוץ לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפוניידת שירות לסובארו B9 טרייבקה בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)