הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים למאקסוס בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים למאקסוס בתל אביב-יפוטיפול תקופתי למאקסוס בתל אביב-יפומוסכים למאקסוס בתל אביב-יפופחחות וצבע למאקסוס בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר למאקסוס בתל אביב-יפותקלה ברכב למאקסוס בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב למאקסוס בתל אביב-יפובדיקת חורף למאקסוס בתל אביב-יפובדיקת קיץ למאקסוס בתל אביב-יפובדיקת רכב למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת שמן למאקסוס בתל אביב-יפוהכנה לטסט למאקסוס בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי למאקסוס בתל אביב-יפושטיפת רכב למאקסוס בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט למאקסוס בתל אביב-יפושעת עבודה למאקסוס בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם למאקסוס בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן למאקסוס בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת מצבר למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה למאקסוס בתל אביב-יפומצבר עד הבית למאקסוס בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר למאקסוס בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג למאקסוס בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים למאקסוס בתל אביב-יפוכיוון גלגלים למאקסוס בתל אביב-יפוכיוון פרונט למאקסוס בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים למאקסוס בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג למאקסוס בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר למאקסוס בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה למאקסוס בתל אביב-יפוחילוץ למאקסוס בתל אביב-יפוניידת שירות למאקסוס בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)