הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוטיפול תקופתי ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפומוסכים ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפופחחות וצבע ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפותקלה ברכב ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפובדיקת חורף ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפובדיקת קיץ ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפובדיקת רכב ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת שמן ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהכנה לטסט ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפושטיפת רכב ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפושעת עבודה ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת מצבר ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפומצבר עד הבית ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוכיוון גלגלים ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוכיוון פרונט ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוחילוץ ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפוניידת שירות ללאנד רובר דיסקברי 2 בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)