הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים ליונדאי בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים ליונדאי בתל אביב-יפוטיפול תקופתי ליונדאי בתל אביב-יפומוסכים ליונדאי בתל אביב-יפופחחות וצבע ליונדאי בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר ליונדאי בתל אביב-יפותקלה ברכב ליונדאי בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב ליונדאי בתל אביב-יפובדיקת חורף ליונדאי בתל אביב-יפובדיקת קיץ ליונדאי בתל אביב-יפובדיקת רכב ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת שמן ליונדאי בתל אביב-יפוהכנה לטסט ליונדאי בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי ליונדאי בתל אביב-יפושטיפת רכב ליונדאי בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט ליונדאי בתל אביב-יפושעת עבודה ליונדאי בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם ליונדאי בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן ליונדאי בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת מצבר ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה ליונדאי בתל אביב-יפומצבר עד הבית ליונדאי בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר ליונדאי בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג ליונדאי בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים ליונדאי בתל אביב-יפוכיוון גלגלים ליונדאי בתל אביב-יפוכיוון פרונט ליונדאי בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים ליונדאי בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג ליונדאי בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר ליונדאי בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה ליונדאי בתל אביב-יפוחילוץ ליונדאי בתל אביב-יפוניידת שירות ליונדאי בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)