הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוטיפול תקופתי ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפומוסכים ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפופחחות וצבע ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפותקלה ברכב ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפובדיקת חורף ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפובדיקת קיץ ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפובדיקת רכב ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת שמן ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהכנה לטסט ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפושטיפת רכב ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפושעת עבודה ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת מצבר ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפומצבר עד הבית ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוכיוון גלגלים ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוכיוון פרונט ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוחילוץ ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפוניידת שירות ליונדאי אמיכה בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)