הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים ליגואר בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים ליגואר בתל אביב-יפוטיפול תקופתי ליגואר בתל אביב-יפומוסכים ליגואר בתל אביב-יפופחחות וצבע ליגואר בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר ליגואר בתל אביב-יפותקלה ברכב ליגואר בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב ליגואר בתל אביב-יפובדיקת חורף ליגואר בתל אביב-יפובדיקת קיץ ליגואר בתל אביב-יפובדיקת רכב ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת שמן ליגואר בתל אביב-יפוהכנה לטסט ליגואר בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי ליגואר בתל אביב-יפושטיפת רכב ליגואר בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט ליגואר בתל אביב-יפושעת עבודה ליגואר בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם ליגואר בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן ליגואר בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת מצבר ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה ליגואר בתל אביב-יפומצבר עד הבית ליגואר בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר ליגואר בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג ליגואר בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים ליגואר בתל אביב-יפוכיוון גלגלים ליגואר בתל אביב-יפוכיוון פרונט ליגואר בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים ליגואר בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג ליגואר בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר ליגואר בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה ליגואר בתל אביב-יפוחילוץ ליגואר בתל אביב-יפוניידת שירות ליגואר בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)