הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפומוסכים לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפופחחות וצבע לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפותקלה ברכב לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפובדיקת חורף לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפובדיקת קיץ לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפובדיקת רכב לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת שמן לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהכנה לטסט לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפושטיפת רכב לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפושעת עבודה לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפומצבר עד הבית לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוכיוון פרונט לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוחילוץ לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפוניידת שירות לטויוטה ראב4 בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)