הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לטויוטה סליקה בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לטויוטה סליקה בתל אביב-יפומוסכים לטויוטה סליקה בתל אביב-יפופחחות וצבע לטויוטה סליקה בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לטויוטה סליקה בתל אביב-יפותקלה ברכב לטויוטה סליקה בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לטויוטה סליקה בתל אביב-יפובדיקת חורף לטויוטה סליקה בתל אביב-יפובדיקת קיץ לטויוטה סליקה בתל אביב-יפובדיקת רכב לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת שמן לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהכנה לטסט לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לטויוטה סליקה בתל אביב-יפושטיפת רכב לטויוטה סליקה בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לטויוטה סליקה בתל אביב-יפושעת עבודה לטויוטה סליקה בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לטויוטה סליקה בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לטויוטה סליקה בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לטויוטה סליקה בתל אביב-יפומצבר עד הבית לטויוטה סליקה בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לטויוטה סליקה בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוכיוון פרונט לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לטויוטה סליקה בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לטויוטה סליקה בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לטויוטה סליקה בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוחילוץ לטויוטה סליקה בתל אביב-יפוניידת שירות לטויוטה סליקה בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)