הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לטויוטה הייאס בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לטויוטה הייאס בתל אביב-יפומוסכים לטויוטה הייאס בתל אביב-יפופחחות וצבע לטויוטה הייאס בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לטויוטה הייאס בתל אביב-יפותקלה ברכב לטויוטה הייאס בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לטויוטה הייאס בתל אביב-יפובדיקת חורף לטויוטה הייאס בתל אביב-יפובדיקת קיץ לטויוטה הייאס בתל אביב-יפובדיקת רכב לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת שמן לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהכנה לטסט לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לטויוטה הייאס בתל אביב-יפושטיפת רכב לטויוטה הייאס בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לטויוטה הייאס בתל אביב-יפושעת עבודה לטויוטה הייאס בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לטויוטה הייאס בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לטויוטה הייאס בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לטויוטה הייאס בתל אביב-יפומצבר עד הבית לטויוטה הייאס בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לטויוטה הייאס בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוכיוון פרונט לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לטויוטה הייאס בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לטויוטה הייאס בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לטויוטה הייאס בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוחילוץ לטויוטה הייאס בתל אביב-יפוניידת שירות לטויוטה הייאס בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)