הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפומוסכים לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפופחחות וצבע לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפותקלה ברכב לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפובדיקת חורף לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפובדיקת קיץ לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפובדיקת רכב לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת שמן לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהכנה לטסט לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפושטיפת רכב לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפושעת עבודה לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפומצבר עד הבית לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוכיוון פרונט לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוחילוץ לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפוניידת שירות לדיימלר דאבל סיקס בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)