הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לדייהו מאטיס בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לדייהו מאטיס בתל אביב-יפומוסכים לדייהו מאטיס בתל אביב-יפופחחות וצבע לדייהו מאטיס בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לדייהו מאטיס בתל אביב-יפותקלה ברכב לדייהו מאטיס בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לדייהו מאטיס בתל אביב-יפובדיקת חורף לדייהו מאטיס בתל אביב-יפובדיקת קיץ לדייהו מאטיס בתל אביב-יפובדיקת רכב לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת שמן לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהכנה לטסט לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לדייהו מאטיס בתל אביב-יפושטיפת רכב לדייהו מאטיס בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לדייהו מאטיס בתל אביב-יפושעת עבודה לדייהו מאטיס בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לדייהו מאטיס בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לדייהו מאטיס בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לדייהו מאטיס בתל אביב-יפומצבר עד הבית לדייהו מאטיס בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לדייהו מאטיס בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוכיוון פרונט לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לדייהו מאטיס בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לדייהו מאטיס בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לדייהו מאטיס בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוחילוץ לדייהו מאטיס בתל אביב-יפוניידת שירות לדייהו מאטיס בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)