הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לאף אס או בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לאף אס או בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לאף אס או בתל אביב-יפומוסכים לאף אס או בתל אביב-יפופחחות וצבע לאף אס או בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לאף אס או בתל אביב-יפותקלה ברכב לאף אס או בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לאף אס או בתל אביב-יפובדיקת חורף לאף אס או בתל אביב-יפובדיקת קיץ לאף אס או בתל אביב-יפובדיקת רכב לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת שמן לאף אס או בתל אביב-יפוהכנה לטסט לאף אס או בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לאף אס או בתל אביב-יפושטיפת רכב לאף אס או בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לאף אס או בתל אביב-יפושעת עבודה לאף אס או בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לאף אס או בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לאף אס או בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לאף אס או בתל אביב-יפומצבר עד הבית לאף אס או בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לאף אס או בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לאף אס או בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לאף אס או בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לאף אס או בתל אביב-יפוכיוון פרונט לאף אס או בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לאף אס או בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לאף אס או בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לאף אס או בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לאף אס או בתל אביב-יפוחילוץ לאף אס או בתל אביב-יפוניידת שירות לאף אס או בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)