הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לאל די וי בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לאל די וי בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לאל די וי בתל אביב-יפומוסכים לאל די וי בתל אביב-יפופחחות וצבע לאל די וי בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לאל די וי בתל אביב-יפותקלה ברכב לאל די וי בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לאל די וי בתל אביב-יפובדיקת חורף לאל די וי בתל אביב-יפובדיקת קיץ לאל די וי בתל אביב-יפובדיקת רכב לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת שמן לאל די וי בתל אביב-יפוהכנה לטסט לאל די וי בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לאל די וי בתל אביב-יפושטיפת רכב לאל די וי בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לאל די וי בתל אביב-יפושעת עבודה לאל די וי בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לאל די וי בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לאל די וי בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לאל די וי בתל אביב-יפומצבר עד הבית לאל די וי בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לאל די וי בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לאל די וי בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לאל די וי בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לאל די וי בתל אביב-יפוכיוון פרונט לאל די וי בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לאל די וי בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לאל די וי בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לאל די וי בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לאל די וי בתל אביב-יפוחילוץ לאל די וי בתל אביב-יפוניידת שירות לאל די וי בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)