הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוטיפול תקופתי לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפומוסכים לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפופחחות וצבע לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפותקלה ברכב לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפובדיקת חורף לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפובדיקת קיץ לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפובדיקת רכב לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת שמן לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהכנה לטסט לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפושטיפת רכב לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפושעת עבודה לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת מצבר לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפומצבר עד הבית לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוכיוון גלגלים לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוכיוון פרונט לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוחילוץ לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפוניידת שירות לאלפא רומיאו 147 בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)