הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים בתל אביב-יפו

מקצועות

החלפת מצבר בתל אביב-יפוהחלפת צמיגים בתל אביב-יפוטיפול תקופתי בתל אביב-יפומוסכים בתל אביב-יפופחחות וצבע בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר בתל אביב-יפותקלה ברכב בתל אביב-יפו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב בתל אביב-יפובדיקת חורף בתל אביב-יפובדיקת קיץ בתל אביב-יפובדיקת רכב בתל אביב-יפוהחלפת שמן בתל אביב-יפוהכנה לטסט בתל אביב-יפוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי בתל אביב-יפושטיפת רכב בתל אביב-יפושירות שינוע לטסט בתל אביב-יפושעת עבודה בתל אביב-יפו

בלמים

בדיקת בלמים בתל אביב-יפוהחלפת דיסקיות בלם בתל אביב-יפוהחלפת רפידות בלם בתל אביב-יפוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם בתל אביב-יפו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן בתל אביב-יפו

חשמל

החלפת אלטרנטור בתל אביב-יפוהחלפת חיישן חמצן (למדה) בתל אביב-יפוהחלפת חיישן מד כמות אוויר בתל אביב-יפוהחלפת מצבר בתל אביב-יפוהחלפת סט מצתים (פלאגים) בתל אביב-יפוהחלפת סליל הצתה בתל אביב-יפומצבר עד הבית בתל אביב-יפו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי בתל אביב-יפוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר בתל אביב-יפוהחלפת סטרטר בתל אביב-יפוהחלפת רצועת טיימינג בתל אביב-יפו

צמיגים

איזון גלגלים בתל אביב-יפוכיוון גלגלים בתל אביב-יפוכיוון פרונט בתל אביב-יפוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים בתל אביב-יפומילוי חנקן בצמיג בתל אביב-יפותיקון פנצ'ר בתל אביב-יפו

שירותי דרך

גרירה בתל אביב-יפוחילוץ בתל אביב-יפוניידת שירות בתל אביב-יפו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)