הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לשברולט קאמרו

מקצועות

החלפת מצבר לשברולט קאמרוהחלפת צמיגים לשברולט קאמרוטיפול תקופתי לשברולט קאמרומוסכים לשברולט קאמרופחחות וצבע לשברולט קאמרותיקון פנצ'ר לשברולט קאמרותקלה ברכב לשברולט קאמרו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לשברולט קאמרובדיקת חורף לשברולט קאמרובדיקת קיץ לשברולט קאמרובדיקת רכב לשברולט קאמרוהחלפת שמן לשברולט קאמרוהכנה לטסט לשברולט קאמרוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לשברולט קאמרושטיפת רכב לשברולט קאמרושירות שינוע לטסט לשברולט קאמרושעת עבודה לשברולט קאמרו

בלמים

בדיקת בלמים לשברולט קאמרוהחלפת דיסקיות בלם לשברולט קאמרוהחלפת רפידות בלם לשברולט קאמרוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לשברולט קאמרו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לשברולט קאמרו

חשמל

החלפת אלטרנטור לשברולט קאמרוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לשברולט קאמרוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לשברולט קאמרוהחלפת מצבר לשברולט קאמרוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לשברולט קאמרוהחלפת סליל הצתה לשברולט קאמרומצבר עד הבית לשברולט קאמרו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לשברולט קאמרוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לשברולט קאמרוהחלפת סטרטר לשברולט קאמרוהחלפת רצועת טיימינג לשברולט קאמרו

צמיגים

איזון גלגלים לשברולט קאמרוכיוון גלגלים לשברולט קאמרוכיוון פרונט לשברולט קאמרוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לשברולט קאמרומילוי חנקן בצמיג לשברולט קאמרותיקון פנצ'ר לשברולט קאמרו

שירותי דרך

גרירה לשברולט קאמרוחילוץ לשברולט קאמרוניידת שירות לשברולט קאמרו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)