הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לקרייזלר קרוזר

מקצועות

החלפת מצבר לקרייזלר קרוזרהחלפת צמיגים לקרייזלר קרוזרטיפול תקופתי לקרייזלר קרוזרמוסכים לקרייזלר קרוזרפחחות וצבע לקרייזלר קרוזרתיקון פנצ'ר לקרייזלר קרוזרתקלה ברכב לקרייזלר קרוזר

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לקרייזלר קרוזרבדיקת חורף לקרייזלר קרוזרבדיקת קיץ לקרייזלר קרוזרבדיקת רכב לקרייזלר קרוזרהחלפת שמן לקרייזלר קרוזרהכנה לטסט לקרייזלר קרוזרחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לקרייזלר קרוזרשטיפת רכב לקרייזלר קרוזרשירות שינוע לטסט לקרייזלר קרוזרשעת עבודה לקרייזלר קרוזר

בלמים

בדיקת בלמים לקרייזלר קרוזרהחלפת דיסקיות בלם לקרייזלר קרוזרהחלפת רפידות בלם לקרייזלר קרוזרהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לקרייזלר קרוזר

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לקרייזלר קרוזר

חשמל

החלפת אלטרנטור לקרייזלר קרוזרהחלפת חיישן חמצן (למדה) לקרייזלר קרוזרהחלפת חיישן מד כמות אוויר לקרייזלר קרוזרהחלפת מצבר לקרייזלר קרוזרהחלפת סט מצתים (פלאגים) לקרייזלר קרוזרהחלפת סליל הצתה לקרייזלר קרוזרמצבר עד הבית לקרייזלר קרוזר

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לקרייזלר קרוזרהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לקרייזלר קרוזרהחלפת סטרטר לקרייזלר קרוזרהחלפת רצועת טיימינג לקרייזלר קרוזר

צמיגים

איזון גלגלים לקרייזלר קרוזרכיוון גלגלים לקרייזלר קרוזרכיוון פרונט לקרייזלר קרוזרכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לקרייזלר קרוזרמילוי חנקן בצמיג לקרייזלר קרוזרתיקון פנצ'ר לקרייזלר קרוזר

שירותי דרך

גרירה לקרייזלר קרוזרחילוץ לקרייזלר קרוזרניידת שירות לקרייזלר קרוזר
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)