הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לסמארט סיטי קופה/קאבריו

מקצועות

החלפת מצבר לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת צמיגים לסמארט סיטי קופה/קאבריוטיפול תקופתי לסמארט סיטי קופה/קאבריומוסכים לסמארט סיטי קופה/קאבריופחחות וצבע לסמארט סיטי קופה/קאבריותיקון פנצ'ר לסמארט סיטי קופה/קאבריותקלה ברכב לסמארט סיטי קופה/קאבריו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לסמארט סיטי קופה/קאבריובדיקת חורף לסמארט סיטי קופה/קאבריובדיקת קיץ לסמארט סיטי קופה/קאבריובדיקת רכב לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת שמן לסמארט סיטי קופה/קאבריוהכנה לטסט לסמארט סיטי קופה/קאבריוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לסמארט סיטי קופה/קאבריושטיפת רכב לסמארט סיטי קופה/קאבריושירות שינוע לטסט לסמארט סיטי קופה/קאבריושעת עבודה לסמארט סיטי קופה/קאבריו

בלמים

בדיקת בלמים לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת דיסקיות בלם לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת רפידות בלם לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לסמארט סיטי קופה/קאבריו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לסמארט סיטי קופה/קאבריו

חשמל

החלפת אלטרנטור לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת מצבר לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת סליל הצתה לסמארט סיטי קופה/קאבריומצבר עד הבית לסמארט סיטי קופה/קאבריו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת סטרטר לסמארט סיטי קופה/קאבריוהחלפת רצועת טיימינג לסמארט סיטי קופה/קאבריו

צמיגים

איזון גלגלים לסמארט סיטי קופה/קאבריוכיוון גלגלים לסמארט סיטי קופה/קאבריוכיוון פרונט לסמארט סיטי קופה/קאבריוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לסמארט סיטי קופה/קאבריומילוי חנקן בצמיג לסמארט סיטי קופה/קאבריותיקון פנצ'ר לסמארט סיטי קופה/קאבריו

שירותי דרך

גרירה לסמארט סיטי קופה/קאבריוחילוץ לסמארט סיטי קופה/קאבריוניידת שירות לסמארט סיטי קופה/קאבריו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)