הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לסיטרואן C3 פיקאסו

מקצועות

החלפת מצבר לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת צמיגים לסיטרואן C3 פיקאסוטיפול תקופתי לסיטרואן C3 פיקאסומוסכים לסיטרואן C3 פיקאסופחחות וצבע לסיטרואן C3 פיקאסותיקון פנצ'ר לסיטרואן C3 פיקאסותקלה ברכב לסיטרואן C3 פיקאסו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לסיטרואן C3 פיקאסובדיקת חורף לסיטרואן C3 פיקאסובדיקת קיץ לסיטרואן C3 פיקאסובדיקת רכב לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת שמן לסיטרואן C3 פיקאסוהכנה לטסט לסיטרואן C3 פיקאסוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לסיטרואן C3 פיקאסושטיפת רכב לסיטרואן C3 פיקאסושירות שינוע לטסט לסיטרואן C3 פיקאסושעת עבודה לסיטרואן C3 פיקאסו

בלמים

בדיקת בלמים לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת דיסקיות בלם לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת רפידות בלם לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לסיטרואן C3 פיקאסו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לסיטרואן C3 פיקאסו

חשמל

החלפת אלטרנטור לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת מצבר לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת סליל הצתה לסיטרואן C3 פיקאסומצבר עד הבית לסיטרואן C3 פיקאסו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת סטרטר לסיטרואן C3 פיקאסוהחלפת רצועת טיימינג לסיטרואן C3 פיקאסו

צמיגים

איזון גלגלים לסיטרואן C3 פיקאסוכיוון גלגלים לסיטרואן C3 פיקאסוכיוון פרונט לסיטרואן C3 פיקאסוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לסיטרואן C3 פיקאסומילוי חנקן בצמיג לסיטרואן C3 פיקאסותיקון פנצ'ר לסיטרואן C3 פיקאסו

שירותי דרך

גרירה לסיטרואן C3 פיקאסוחילוץ לסיטרואן C3 פיקאסוניידת שירות לסיטרואן C3 פיקאסו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)