הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים לסיטרואן סקסו

מקצועות

החלפת מצבר לסיטרואן סקסוהחלפת צמיגים לסיטרואן סקסוטיפול תקופתי לסיטרואן סקסומוסכים לסיטרואן סקסופחחות וצבע לסיטרואן סקסותיקון פנצ'ר לסיטרואן סקסותקלה ברכב לסיטרואן סקסו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב לסיטרואן סקסובדיקת חורף לסיטרואן סקסובדיקת קיץ לסיטרואן סקסובדיקת רכב לסיטרואן סקסוהחלפת שמן לסיטרואן סקסוהכנה לטסט לסיטרואן סקסוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי לסיטרואן סקסושטיפת רכב לסיטרואן סקסושירות שינוע לטסט לסיטרואן סקסושעת עבודה לסיטרואן סקסו

בלמים

בדיקת בלמים לסיטרואן סקסוהחלפת דיסקיות בלם לסיטרואן סקסוהחלפת רפידות בלם לסיטרואן סקסוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם לסיטרואן סקסו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן לסיטרואן סקסו

חשמל

החלפת אלטרנטור לסיטרואן סקסוהחלפת חיישן חמצן (למדה) לסיטרואן סקסוהחלפת חיישן מד כמות אוויר לסיטרואן סקסוהחלפת מצבר לסיטרואן סקסוהחלפת סט מצתים (פלאגים) לסיטרואן סקסוהחלפת סליל הצתה לסיטרואן סקסומצבר עד הבית לסיטרואן סקסו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי לסיטרואן סקסוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר לסיטרואן סקסוהחלפת סטרטר לסיטרואן סקסוהחלפת רצועת טיימינג לסיטרואן סקסו

צמיגים

איזון גלגלים לסיטרואן סקסוכיוון גלגלים לסיטרואן סקסוכיוון פרונט לסיטרואן סקסוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים לסיטרואן סקסומילוי חנקן בצמיג לסיטרואן סקסותיקון פנצ'ר לסיטרואן סקסו

שירותי דרך

גרירה לסיטרואן סקסוחילוץ לסיטרואן סקסוניידת שירות לסיטרואן סקסו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)