הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)

מפת אתר – מוסכים למרצדס ויאנו

מקצועות

החלפת מצבר למרצדס ויאנוהחלפת צמיגים למרצדס ויאנוטיפול תקופתי למרצדס ויאנומוסכים למרצדס ויאנופחחות וצבע למרצדס ויאנותיקון פנצ'ר למרצדס ויאנותקלה ברכב למרצדס ויאנו

בדיקות כלליות

איפוס מחשב רכב למרצדס ויאנובדיקת חורף למרצדס ויאנובדיקת קיץ למרצדס ויאנובדיקת רכב למרצדס ויאנוהחלפת שמן למרצדס ויאנוהכנה לטסט למרצדס ויאנוחידוש זוג פנסים קדמיים לרכב פרטי למרצדס ויאנושטיפת רכב למרצדס ויאנושירות שינוע לטסט למרצדס ויאנושעת עבודה למרצדס ויאנו

בלמים

בדיקת בלמים למרצדס ויאנוהחלפת דיסקיות בלם למרצדס ויאנוהחלפת רפידות בלם למרצדס ויאנוהחלפת רפידות ודיסקיות בלם למרצדס ויאנו

חימום ומיזוג אוויר

מילוי גז מזגן למרצדס ויאנו

חשמל

החלפת אלטרנטור למרצדס ויאנוהחלפת חיישן חמצן (למדה) למרצדס ויאנוהחלפת חיישן מד כמות אוויר למרצדס ויאנוהחלפת מצבר למרצדס ויאנוהחלפת סט מצתים (פלאגים) למרצדס ויאנוהחלפת סליל הצתה למרצדס ויאנומצבר עד הבית למרצדס ויאנו

מנוע

החלפת ממיר קטליטי למרצדס ויאנוהחלפת מסנן (פילטר) אוויר למרצדס ויאנוהחלפת סטרטר למרצדס ויאנוהחלפת רצועת טיימינג למרצדס ויאנו

צמיגים

איזון גלגלים למרצדס ויאנוכיוון גלגלים למרצדס ויאנוכיוון פרונט למרצדס ויאנוכיול חיישן בקרת לחץ בצמיגים למרצדס ויאנומילוי חנקן בצמיג למרצדס ויאנותיקון פנצ'ר למרצדס ויאנו

שירותי דרך

גרירה למרצדס ויאנוחילוץ למרצדס ויאנוניידת שירות למרצדס ויאנו
הורד את אפליקציית אנג'י
4(3,854)